AED apparaat

Een AED apparaat = Automatische Externe Defibrillator. Wat is een AED apparaat en wat is de betekenis? AED is een afkorting en betekent Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar apparaat en wordt ingezet bij een hartstilstand. Elke AED heeft dezelfde basisfunctie. Deze functie is het een schok toe te dienen, waardoor het hart.

AED apparaat kopen

Afkorting AED uitgelegd.Wat betekent AED (Automatische Externe Defibrillator)
Wat is de afkorting; AED? AED staat voor automatische externe defibrillator. Welke benamingen worden er nog meer gebruikt? Er worden verschillende benamingen gebruikt. Zoals defibrillator, externe defibrillator en automatische externe defibrillator. Hieronder per letter een simpele omschrijving.

AED keurmerkAED apparaat

Het is zeer belangrijk dat een AED apparaat altijd werkt en aan de verwachting voldoet. Om de kwaliteit te garanderen zijn er twee verschillende keurmerken. Deze keurmerken zijn: het FDA keurmerk en de CE markering. Beide keurmerken zijn kwalitatief gelijk, echter is het FDA ontwikkeld voor de Amerikaanse markt en de CE markering voor de Europese markt. De AED’s van AEDmaster beschikken over beide keurmerken.

De locatie

Kies voor een buiten locatie. Een ieder die een AED apparaat in de buurt nodig heeft kan er dan dag en nacht bij. Belangrijk is dat er een geschikt kast wordt gebruikt. Het beste is een speciale buitenkast, zodat de defibrillator voldoende beschermd wordt.

Wanneer een AED gebruiken?

Een automatische externe defibrillator wordt gebruikt bij levensbedreigende hartritmestoornissen die leiden tot een plotselinge hartstilstand, wat niet hetzelfde is als een hartaanval. De ritmes die het apparaat behandelt, zijn meestal beperkt tot:

  • Polsloze ventriculaire tachycardie
  • Ventrikelfibrilleren

Bij elk van deze twee soorten schokbare hartritmestoornissen is het hart elektrisch actief, maar in een disfunctioneel patroon waardoor het geen bloed kan pompen en circuleren.

Ventriculaire tachycardie

Bij ventriculaire tachycardie klopt het hart te snel om bloed effectief te pompen. Uiteindelijk leidt ventriculaire tachycardie tot ventrikelfibrilleren.

Ventrikelfibrilleren

Bij ventrikelfibrilleren wordt de elektrische activiteit van het hart chaotisch, waardoor het ventrikel niet effectief bloed kan pompen. De fibrillatie in het hart neemt na verloop van tijd af en zal uiteindelijk asystolie bereiken.

Geen elektrische activiteit van hart

Een AED is, zoals alle defibrillatoren, niet ontworpen om asystolie te shockeren (‘flat line’-patronen), aangezien dit geen positief klinisch resultaat zal hebben. De a-systolische (het ontbreken van elektrische activiteit van het hart) patiënt heeft alleen een overlevingskans als door een combinatie van reanimatie en hart stimulerende medicijnen een van de schokbare ritmes kan worden vastgesteld, waardoor reanimatie noodzakelijk is vóór de komst van een defibrillator. Met andere woorden; om het hart normaal te laten kloppen moet het gereset worden. Resetten noemen wij defibrilleren.

Effect van het uitstellen van de hartbehandeling

Ongecorrigeerd leiden deze hartaandoeningen (ventriculaire tachycardie, ventrikelfibrillatie, asystolie) snel tot onomkeerbare hersenschade en overlijden zodra een hartstilstand plaatsvindt. Na ongeveer drie tot vijf minuten van een hartstilstand kan onomkeerbare hersen- / weefselschade optreden. Voor elke minuut dat een persoon met een hartstilstand niet met succes wordt behandeld (door defibrillatie), neemt de overlevingskans in de eerste 3 minuten met 7 procent per minuut af en neemt deze met 10 procent per minuut af naarmate de tijd vordert tot meer dan 3 minuten.

AED voor thuisgebruik

Een trend die zich ontwikkelt, is de aankoop van een AED apparaat voor thuisgebruik, met name door mensen met bekende bestaande hartaandoeningen. Het aantal apparaten in de gemeenschap is gegroeid omdat de prijzen zijn gedaald tot betaalbare niveaus. Er is enige bezorgdheid onder medische professionals dat deze thuisgebruikers niet noodzakelijk een passende opleiding hebben. Velen pleiten voor een breder gebruik van hulpverleners uit de gemeenschap, die op de juiste manier kunnen worden opgeleid en beheerd. AED kopen

Werking van de AED

Een AED apparaat is “automatisch” vanwege het vermogen van het apparaat om de toestand van de patiënt autonoom te analyseren. Om dit te helpen, heeft de overgrote meerderheid van de units gesproken instructies, en sommige hebben mogelijk ook visuele displays om de gebruiker te instrueren.

“Extern” verwijst naar het feit dat de operateur de elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer aanbrengt (in tegenstelling tot interne defibrillatoren, waarbij elektroden chirurgisch in het lichaam van een patiënt zijn geïmplanteerd).

AED instructie

Wanneer de AED apparaat is ingeschakeld of geopend, zal de AED de gebruiker instrueren om de elektroden (elektroden) op de patiënt aan te sluiten. Als de elektroden eenmaal zijn bevestigd, mag iedereen de patiënt niet aanraken om foutieve metingen door het apparaat te voorkomen. Met de elektroden kan de AED apparaat de elektrische output van het hart onderzoeken en bepalen of de patiënt zich in een schokbaar ritme bevindt (ofwel ventrikelfibrilleren ofwel ventriculaire tachycardie). Als het apparaat vaststelt dat een schok gerechtvaardigd is, zal het de batterij gebruiken om zijn interne condensator op te laden ter voorbereiding op het toedienen van de schok. Het laadt alleen op wanneer dat nodig is, maar zorgt ook voor een snellere levering van de elektrische stroom.

AED is opgeladen

Wanneer de AED apparaat is opgeladen, instrueert het apparaat de gebruiker om ervoor te zorgen dat niemand de patiënt aanraakt en vervolgens op een knop te drukken om de schok toe te dienen. Menselijke tussenkomst is gewoonlijk vereist om de schok aan de patiënt toe te dienen en om de mogelijkheid van accidenteel letsel bij een andere persoon te voorkomen (dat kan ontstaan doordat een hulpverlener of omstander de patiënt aanraakt op het moment van de schok).

Onderlinge verschillen

Afhankelijk van de fabrikant en het specifieke model zullen de meeste apparaten, nadat de schok is toegediend, de patiënt analyseren en ofwel de instructie geven dat reanimatie moet worden uitgevoerd, of zich voorbereiden op het toedienen van een nieuwe schok.